Keresés
Close this search box.

BUDAPESTI PIARISTA KÖZPONT

„A” épület rekonstrukció

Felelős tervező  Golda János

Tervezőtárs  Kovács Zoltán, Mészáros Erzsébet

Munkatárs  Szojka M. Tünde, Alkér Katalin,

Debreczeni András, Nagy Gábor, Varga Bence,

Vermes Dániel, Zahorán Gábor

Generáltervező  M-Teampannon

Közreműködő  kollektív műterem, KAAVA

Tartószerkezet  Kenese István (†), Csáki Tibor

Épületgépészet  Battai Tibor, Nagy János

Erősáram  Kelemen Ferenc

Gyengeáram  Kelemen Ferenc

Tűzvédelem  Báder György

Látványterv  ZOA

Fotó  Kovács Zoltán, Szántó Tamás

   

Megbízó  Piarista Rend Magyar Tartománya

Helyszín  Budapest, Magyarország

47°29’33.4″N 19°03’08.3″E

 

Terület  18.000 m2

 

Év  2006 – 2011

Helyszín 

Budapest történeti városközpontjában található az épület közvetlen rálátással a Dunára és a budai hegyekre, a világörökségi terület részét képezi. Két szárnyból áll: az ’A’ épület tervezésünk tárgya, mely közel egy évtizeden keresztül üresen állt, és a „B” épület, melyet 2004-ben újították fel belülről, jelenleg a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Egyetem működik benne.

A telekhatárok egyben az épület határoló falai. A két épületrészt összekötő hidak alatti passzázs a Piarista köz, amely a Duna partra visz, az egyik legnépszer1bb sétáló utcából, a Váci utcából nyílik. Az épület és a Duna part között található a Március 15. tér, mely alatt ókori, középkori, újkori régészeti emlékek találhatók. A közelmúltban megújult a tér és a mellékutcák, ezzel méltó környezetet teremtve a lakosságnak. Az épület körbe öleli Budapest legrégebbi keresztény emlékét, a Belvárosi plébánia templomot, mely gótikus szentéllyel bír, jelenleg felújítás alatt áll. A templom mellett ível át a folyó felett az Erzsébet híd, melyről visszatekintve régen várt összképet láthatunk. Az emberek kezdik felfedezni a teret és az épület körüli utcákat, a terület kiaknázatlan értékeit. Az épület tér felé néz. földszinti ablak parapetjeit a járószintig süllyesztettük, ezáltal megnyitva a lakosság részére. Építészként az is feladatunk volt, hogy az épület és a környezete harmóniát alkosson és ezt a tervezés során maximálisan figyelembe vettük.
Az épület története
 
A helyszín különleges adottságokkal rendelkezik. Minden korszakban stratégiai jelent őséggel bírt. Az ókorban római idő kben ezen a helyen római castrum állt. A középkorban és az újkorban Pest kialakulásának központja volt, itt ált a régi városháza és a piactér. A Piaristák a 18.század elején telepedtek meg itt, az akkori városháza mellett lévő kis épületben. Az id ők során a tanító Rend b ővült, átköltöztek a szomszédos nagyobb épületbe és ez így ment addig, amíg egy egész épületcsoportot magukénak tudhattak. Akkoriban nem létezett a Duna part elő tti tér, minden be volt építve. 

Később megszerezték a híres Glöckersberg-Esterházy palotát is. Sokak irígyek voltak a Piaristákra, hogy a belváros legértékesebb helyén ennyi ingatlannal rendelkeznek, II. József császár is megpróbálta elvenni tőlük a birtokaikat, de ez szerencsésen meghiúsult. A 20.század elején megindult a robbanásszerű fejlődés Pesten, ingatlan spekulációk kezdődtek. Szinte az egész belvárost átépítették, hogy új és nagyobb épületek születhessenek. Ekkor a Piaristák építésze, Hültl Dezső megtervezte a mai épületegyüttest, amit az első világháború alatt, 1914-17-ig építettek fel. Az eredeti
használatban az ’A’ épületben volt az iskola, a „B” épületben a rendház.
A földszinten és az 1.emeleten üzleteket alakítottak ki, amiket bérbe adtak, utalva a régen itt lévő piacra és arra, hogy az épületek fenntartása nem kis összeget igényel. A Duna parti fronton a földszinten két szint belmagasságú tornaterem készült magas parapetes ablakokkal, mert akkoriban a szabályozási terv szerint a város beépítette volna a Duna parti teret épülettel, de szerencsésen ez nem készült el. A 2.emeleten, szintén két szint belmagasságú traktusban alakították ki a nagy kápolnát neobarokk stílusban. Felette a 4.emeleten természettudományi lépcsőzetes elrendezésű előadók kaptak helyet. Mondhatjuk, hogy a fő helyiségek a dunai szárnyba lettek tervezve.
A 2. világháború során több bombatalálat is érte a házat, ezután kellett lebontani a Duna parti traktus tet őszerkezetét a toronnyal. Később az államosítás során a Piaristáknak el kellett hagyniuk ezt az épületet és átköltöztették őket egy másikba. Az épületben az évtizedek során több funkció is volt, többek között az ELTE bölcsészkara. A nagy kápolna helyén egyetemi színpad működött, majd egy évtized üresség következett. A ház előtti tér régészeti bemutató parkká vált, de nem a legszerencsésebb módon lett kialakítva. Nem tartották karban, lepusztult, kiüresedett helyszín lett belőle.
Rekonstrukció
 
A piaristák elhatározták, hogy visszatérnek az évszázados gyökereikhez a belvárosba. A tervezési feladat egy olyan épület létrehozása volt, amely ötvözi a régi hagyományokat a modern értékekkel, alkalmassá tenni a patinás épületet a korszerű oktatás és üzemeltetés megvalósítására.
 
Az épület funkcionális felosztása
 
Garázs és raktárak – pinceszint
Üzletek – földszint, 1.emelet
Gimnázium – 2-3-4.emelet és kiszolgáló területek a földszinten,1.emeleten
Rendház – 5.emelet
Bérirodák – 5.emelet, tetőtér és galéria
Gépészeti terek – tetőtér
A Piarista iskola keretes beépítésű, oldal- és középfolyosós klasszikus iskolaépület volt. Az egyes funkciócsoportokat különböző szinteken helyeztük el, így egy réteges vertikális tagolást kaptunk, melyet az épület adottságai indokoltak.
A belső udvart beépítettük, mert aránya nem volt megfelelő és a funkciók miatt is szükség volt rá. Vezérszintnek a 2. emeletet jelöltük ki, ahol a tornaterem és a nagy kápolna is található. A belső udvar helyén alakítottuk ki az új beépítést, mely egy földszinti nagytermet, és egy két szint magas tornatermet tartalmaz, ami rendezvényteremként is használható. A tornaterem tömege egy földb ől kinövő monolítikus jel, mely az egyes történeti korok egymásra épülésére utal, a folytonosságot jelképezi. Az új épülettes el van tartva a meglev épület falaitól, így sok természetes fény jut fentről a belső terekbe, az északi oldalon a hasíték lemegy egészen a földszinti fő bejáratig. A tornaterem körül hoztuk létre a központi aula teret. Ezáltal a 2. emeleten kialakult az épület horizontális tengelye, amit a nagy kápolna – tornaterem- aula alkotnak. Jelent ősebb események alatt a terek egybe is nyithatók.
Az új tornaterem és aula lefedésével a 4. emeleten kialakult egy kellemes léptékű iskolaudvar, mely a belvárosban egyedülálló. Szerkezetileg nehéz feladat volt megoldani a lefedést, mert egyszerre több funkciónak is meg kellett felelni: járható tető, bevilágítás a tornaterembe és az aulába, vízszigetelés,
füstelvezetés a tornateremből és az aulából.
Az épület főbejárata a Piairsta utca felől van. Innen érhető el a Gimnázium, a Rendház. A főlépcsőház és a melléklépcsőház meglévő, felújításra kerültek. Lifttel minden emelet akadálymentesen megközelíthető. Az üzletek önálló bejáratokkal rendelkeznek. Az irodákhoz külön bejáratot létesítettünk a Piarista közben (ez volt a kapu a régi udvar átjárója).
A kápolna több átalakításon is keresztülment napjainkig. A tervezés folyamán újraértelmeztük a belső terét. A falakat homogén színűvé tettük, a jelenlegi díszítéseket meghagytuk. A régi szentély terét visszaalakítottuk íves alakúvá és elé nagyméretű oltár hajót helyeztünk el. A bútorok sötét fa anyaga kiemelkedik az absztrahált térben. A világítást felhő szerűen elrendezett világítótestek alkotják. A homlokzati nyílászárók elé a belső oldalon iparművészeti üvegburkolat kerül. A kápolnához tartozik egy önálló utcai bejárattal rendelkező lépcsőház. 
Alaprajzi sémaváltozás a Piarista utcai szárnyban történt (2-5.emeletig), a régi középfolyosót beépítettük kiszolgáló funkciókkal (lift, vizesblokk, gépészeti strang), a belső udvar felé néző régi helyiségeket pedig egybenyitottuk a diákok számára egy nagy zsibongó térré. A tornateremhez tartozó öltözőket az 1. emeleten helyeztük el, külön lépcső megközelítéssel. Az iskolai és rendházi könyvtár is az 1.emeleten került elhelyezésre. A gimnázium a 2-3-4. emeleteken található, 12 tanteremből, csoportszobákból, természettudományi előadókból és laborokból, szaktantermekbő l áll. Szerzetesi lakások és közösségi tereik (nappali, étkező , kis kápolna) a 4-5.emeleteken találhatók. Az iskolai étkezés és konyha a 2.emeleten, a rendházi étkezés és konyha az 5. emeleten kaptak helyet. Az 5. emeleten, az északi szárnyba került a Piarista Rend működését koordináló irodablokk. A Piarista Rend szerzetesi létszáma az évek során csökkenő tendenciát mutatott. Ez indokolta az épület legszebb kilátású részein, a dunai oldalon az 5. emeleten és tet térben bériroda területek kialakítását, ezzel is el segítve az épület üzemeltetési költségeinek fedezését. A tetőtérben a Váci utcai szárny még bérirodai terület, a többi helyiségben gépészeti berendezések vannak. Az „A” és „B” épületrészek a 2. emelettő l felfelé minden szinten átjárhatók.
A régi fa tetőszerkezetet a háborús károk miatt átépítették, melyet most tűzvédelmi elő írások miatt le kellett bontanunk. A tetőformát a 2.világháború alatt lebombázott dunai tető idommal együtt az eredeti tervek szerint újból építettük vasbeton szerkezetből, a rajta lévő toronynak új formát adtunk, mert azt akartuk, hogy látszódjon kívülről is egy jel az épületen, ami a változást érzékelteti. A közösségi terekben (folyosók és közlekedők) greslap padló- és falburkolat, a tantermekben műgyanta padló és fa falburkolat, a szerzetesi lakásokban parketta burkolat került elhelyezésre. A nagy kápolna és el tere mészkőlap burkolatúak. Az iskolaudvar műkő és faburkolatú, az üvegezett kazetták felett a járhatóságot acél járórács biztosítja.
Az eredeti külső kapcsolt gerébtokos fa nyílászárók tönkre mentek, kibontásra kerültek, helyettük az eredetivel azonos kinézetű, hőszigetelő fa nyílászárók lettek készítve. Az utcai portálok, melyek nem az eredetik voltak szintén elbontásra kerültek, az eredeti réz portálokat korabeli fotók segítségével, de
korszerűsítve rekonstruáltuk. A homlokzatot átszíneztük. A tetőn kiselemes titánzink lemezfedést alkalmaztunk. A gépészeti berendezésekhez sok helyen acél lamellás szellőző tetőfelépítményt helyeztünk el, ügyelve arra, hogy az utcák felől ne legyenek láthatók. Az épületen több helyen is megjelenik a terpesztett lemez burkolat: torony, 6.emelet belső udvar, Piarista utcai garázslejárat. A homlokzati rekonstrukció az egész épületegyüttest érintette az egységes kinézet miatt.

Philippe Rotthier award - shortlist 2011.